Do 17. ročníku soutěže Žít krajinou se přihlásilo 49 projektů

Do 17. ročníku soutěže Žít krajinou se přihlásilo 49 projektů

Praha, 1. března 2024 – Krajské pobočky SPÚ, projektanti, stavitelé nebo obce či vlastníci realizovaných staveb přihlásili celkem 49 projektů do 17. ročníku soutěže Žít krajinou 2023. Celostátní soutěž pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) již od roku 2006. Soutěž podporuje projekty, které vyplývají z pozemkových úprav, byly dokončeny nejpozději 31. prosince 2022 a jsou v souladu s požadavky na celkové řešení krajiny nebo její části.

 „Přihlašování projektů do 17. ročníku soutěže “Žít krajinou” bylo ukončeno půlnocí 29. února. Do soutěže zaměřené na pozemkové úpravy se celkem přihlásilo 49 projektů, z toho 23 projektů v kategorii Protierozní a vodohospodářská opatření, 10 projektů v kategorii Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a 16 projektů v kategorii Zpřístupnění pozemků.,“ upřesnila aktuální čísla ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová.

Do 17.3. administrátoři soutěže dolaďují detaily s přihlašovateli. Týká se to nejen samotné administrace, ale i doplňování údajů, upravování popisů realizací, či výběru adekvátních fotografií. Ovšem mají právo některé projekty i vyřadit pro nesplnění soutěžních pravidel. Přihlášené realizace budou následně od 18.3. uveřejněny na webových stránkách soutěže https://soutezzk.spucr.cz/cz/prihlasene-projekty/2023.

Projekty v jednotlivých kategoriích budou hodnoceny odbornými komisemi do 30. 4. 2024. Aby byla zajištěna nestrannost, nikdy není členem odborné komise zaměstnanec SPÚ.

Každý rok probíhá současně hlasování široké veřejnosti přímo na webových stránkách https://soutezzk.spucr.cz/cz/hlasovani-verejnosti od 2. do 30. 4. 2024. Cenu veřejnosti získává projekt s nejvyšším počtem hlasů získaných ve veřejném internetového hlasování. A jeden z hlasující se i s doprovodem účastní slavnostního předávání a zároveň i cenu veřejnosti předá vítěznému projektu.

 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 5. listopadu 2024 v budově Senátu Parlamentu ČR. Posledním z udělovaných ocenění je Cena Státního pozemkového úřadu, kterou tradičně předává výherci ústřední ředitelka SPÚ.

Na vítězné realizace, které zaujaly veřejnost i odbornou porotu v předchozím 16. ročníku soutěže, se můžete podívat zde.

Kontakt pro média:

Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
tel.: +420 729 922 308
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn