Adapterra Awards: úspěch v Ořechově a další ročník

Adapterra Awards: úspěch v Ořechově a další ročník

Státní pozemkový úřad (SPÚ) je potěšen, že ve 4. ročníku soutěže Adapterra Awards 2022 si projekt Revitalizace krajiny a hospodaření s vodou v Ořechově u Brna odnesl první místo v kategorii Volná krajina.

SPÚ byl investorem komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ořechov, které byly zapsány do katastru nemovitostí 20. 10. 2005. Všem, kteří se v oboru pozemkových úprav pohybují již od samého začátku, je zcela jasné, že bez komplexních pozemkových úprav, jejichž masivní rozvoj nastal až po roce 1989, by opatření podobného rozsahu nemohla být samosprávami obcí realizována.

Konkrétně v k.ú. Ořechov byla v letech 2008 – 2009 tehdejším Pozemkovým úřadem Brno – venkov realizována rozsáhlá společná zařízení v ceně cca 35 mil. Kč, která k plné spokojenosti všech zúčastněných plní svůj účel do dnešních dnů a doufáme, ještě dlouhé roky plnit budou.

Komplex opatření sestává ze šesti zpevněných polních cest s doprovodnou zelení, dvou protierozních mezí, díky nimž ustaly rozsáhlé bahnotoky do obce po přívalových srážkách, z  již plně zapojeného větrolamu podél nejdelšího komplexu polních cest realizovaného pobočkou Brno a z velmi důležitých devíti zpevněných bezprašných jednopruhových sjezdů z hlinitých polních cest, každý v délce zpevnění 50 metrů.

Velmi nás těší, že si Obec Ořechov, díky uspořádané půdní držbě, mohla na základě dotací již samostatně naplánovat, pořídit projekty a zadat vybudování dalších, většinou vodohospodářských a ekologických opatření v souladu s plánem společných zařízení úzce navázaném na územně plánovací dokumentaci obce.

Tímto bychom rádi apelovali i na ostatní obce, ve kterých komplexní pozemkové úpravy ještě neproběhly, aby vyvinuly maximální možné úsilí pro jejich zahájení, neboť jediné řešení pro realizaci takto rozsáhlých projektů představují právě a jen komplexní pozemkové úpravy.

Od 2. února do 31. března 2023 do 5. ročníku soutěže Adapterra Awards 2023 může svůj projekt přihlásit jednotlivec i organizace, která projekt financovala, projektovala, podílela se na jeho výstavbě nebo ho vlastní. Editovat přihlášky bude možné do 10. dubna 2023. Letos se bude udělovat devět cen. Čtyři základní kategorie zůstávají stejné jako v minulých letech – volná krajina, zastavěné území, náš domov a pracovní prostředí. Finalisty soutěže vybere odborná porota, která také určí vítěze jednotlivých kategorií. O ceně za nejsympatičtější projekt rozhodne v internetovém hlasování veřejnost. Kromě toho pořadatelé udělí speciální ocenění nejlepším projektům z Prahy, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje či regionů sousedících s Rakouskem. Finalisty soutěže organizátoři zveřejní na začátku srpna, vítěze pak 1. listopadu v Praze.

I Státní pozemkový úřad opět přihlásí jeden ze svých mnoha projektů. V roce 2021 jsme nominovaly 2 opatření v kategorii volná krajina, a to Biocentrum “Za Obcí” se stálou vodní plochou u obce Sendražice u Smiřic, Horní Neděliště, okres Hradec Králové a Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně (Drslavice) v Olomouckém kraji.

Biocentrum Za obcí – Adapterra Awards

Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně – Adapterra Awards

A jaký projekt vybereme pro letošní ročník?

Nechte se překvapit.

foto: archiv obce Ořechov

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn