Biokoridor v Šakvicích pomůže místní krajině

Biokoridor v Šakvicích pomůže místní krajině

Státní pozemkový úřad (SPÚ) – pobočka Břeclav úspěšně dokončil projekt zaměřený na posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny v obci Šakvice. Tento projekt si klade za cíl ochranu přírody a krajiny, zvýšení ekologické stability území a kompenzaci nežádoucích změn v krajině.

BK a BC v k.ú. Šakvice

Šakvice, malá obec v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji, vystupuje jako perla vinařského kraje, pouhých 5 km jižně od Hustopečí. Leží na mírné výšině nedaleko malebné Novomlýnské nádrže. Toto idylické městečko, domov pro přibližně 1 600 obyvatel, ožívá nejen vůní vinných sklípků, ale i bohatou historií a kulturou. Šakvice, zahrnuté do vinařské oblasti Morava a podoblasti Velkopavlovické, se pyšní svými vinařskými tradicemi. Zdejší viniční tratě, jako jsou Rozlinky a Písečný, jsou zárukou kvalitních vín, která si získala slávu jak doma, tak v zahraničí.

BK a BC v k.ú. Šakvice

Realizace projektu byla svěřena společnosti Agroprojekt PSO s.r.o. z Brna, která vypracovala potřebnou projektovou dokumentaci. Samotná výsadba biokoridorů byla provedena společností KHL – EKO, a.s. z Jirkova. Projekt se zaměřil na výsadbu biokoridorů navržených v rámci komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v katastrálním území Šakvice.

BK a BC v k.ú. Šakvice

Biokoridory, označené jako stavební objekty SO-01, SO-02, SO-03 a SO-04, jsou klíčovými prvky v krajinotvorné, ekologické a protierozní funkci této oblasti. Tyto biokoridory, součástí nadregionálního biokoridoru NRBK K 158, mají za úkol chránit biodiverzitu a zlepšovat ekologické podmínky.

20230718_103919_BK a BC v k.ú. Šakvice_PŘED.jpg

Celkové náklady na projekt činily 7 512 203,91 Kč s DPH, z čehož částka ve výši 4 548 606,32 Kč byla hrazena z dotace Evropské unie, přesněji z programu Národní plán obnovy. Výsadba biokoridorů proběhla na pozemcích o celkové výměře 6 9383 m2 v katastrálním území Šakvice.

Termín ukončení realizace byl stanoven na 15. prosince 2023, s následnou péčí až do 30. listopadu 2026. Očekává se, že soubor těchto opatření nejenže posílí biodiverzitu a mimoprodukční funkce krajiny, ale také přispěje k ochraně přírody a zlepšení ekologické stability regionu.

Projekt vytváří dlouhodobé benefity pro místní ekosystémy a zemědělskou půdu, a představuje vynikající příklad udržitelného přístupu k ochraně životního prostředí a krajiny.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.23/2.6.4/137.094b/23BV094b
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočka Břeclav
ZÁMĚR: b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Agroprojekt PSO s.r.o., IČ 26954834, Slavíčková 840/1b,638 00 Brno
DODAVATEL: KHL – EKO, a.s., IČ 26160277, Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov
MÍSTO REALIZACE: Okres Břeclav, Obec Šakvice, katastrální území Šakvice
CELKOVÉ VÝDAJE: 7 512 203,91 Kč s DPH
VÝDAJE PRO DOTACI: 4 548 606,32 Kč bez DPH (DPH a NP 2024, 2025 a 2026 – nezpůsobilé výdaje), Národní plán obnovy
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15.12.2023
TERMÍN UKONČENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE: 30. 11.2026

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn