Cena Státního pozemkového úřadu: Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně, k.ú. Drslavice

Cena Státního pozemkového úřadu: Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně, k.ú. Drslavice

V 15. ročníku soutěže Žít krajinou 2021 Cenu Státního pozemkového úřadu3. místo v 2. kategorii Tvorba a ochrana krajiny získal projekt Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně, k.ú. Drslavice ve Zlínském kraji. Projekt realizovala a do soutěže přihlásila Pobočka Uherské Hradiště.

Cenu Státního pozemkového úřadu uděluje centrální komise, která vybírá ze všech přihlášených projektů.

Realizací revitalizačních opatření na pravém břehu Holomně v katastrálním území Drslavice došlo k nárůstu biologické hodnoty údolí toku Holomňa při současném zvýšení ochrany intravilánu obce, a to díky transformaci povodňových průtoků ve vodním toku a zadržení vody v krajině.

Účinnost realizovaných protipovodňových opatření již byla ověřena v praxi čtyři měsíce od kolaudace staveb.

Vodní nádrž, poldr, mokřad a související opatření spojují více funkcí: plní funkci ekologickou, jelikož představují stanoviště pro výskyt rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí, vodohospodářskou, dochází totiž k zadržení vody v krajině a optimalizaci průtoků v potoku za povodní a v době sucha, dále funkci zpřístupnění pozemků prostřednictvím realizace polních cest, estetickou a rekreační funkci.  Vodní prvky dodávají zemědělsky intenzivně obhospodařované krajině různorodost, atraktivnost a malebnost, ta je pak více navštěvována místními obyvateli i turisty.

Zbudované polní cesty zpřístupňují stavby a přilehlé zemědělské pozemky pro jejich vlastníky, což vede k efektivnějšímu hospodaření. Zpevněné cesty také brání vyjíždění nových trajektorií a s tím spojené degradace zemědělské půdy. Polní cesty se již stihly osvědčit a jsou hojně využívány nejen vlastníky přilehlých pozemků, ale i turisty a návštěvníky pěšky i na kolech.

Stavby byly veřejností velmi dobře přijaty a lze předpokládat, že o ně bude dobře pečováno i do budoucna tak, aby mohly sloužit svému důležitému účelu po další desítky let.

PŘIHLAŠOVATEL: SPÚ – pobočka Uherské Hradiště
PROJEKTANT POZEMKOVÝCH ÚPRAV: GEOREAL spol. s r.o.
AUTOR REALIZAČNÍHO PROJEKTU: Ing. Petr Götthans, RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
DODAVATELSKÁ FIRMA: Ekostavby Brno, a.s.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn