Cesty HC1 a HC5 v k.ú. Dřevěnice v Královéhradeckém kraji

Cesty HC1 a HC5 v k.ú. Dřevěnice v Královéhradeckém kraji

V 16. ročníku soutěže Žít krajinou 2022 se v 2. kategorii – Zelená a dopravní infrastruktura na 3. místě umístila realizace Cesty HC1 a HC5 v k.ú. Dřevěnice v Královéhradeckém kraji. Projekt realizovala a do soutěže přihlásila pobočka Jičín.

Polní cesty HC1 a HC5 byly vybudovány jako společné zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav v katastrálním území Dřevěnice v okrese Jičín. Cesty na sebe přímo navazují a tvoří funkční celek. Realizací došlo ke zpřístupnění zemědělských pozemků a zamezení odtoku povrchových vod z polí do obce. Podél cest byly vybudovány příkopy a vysázena doprovodná zeleň.

Polní cesta HC5 v k.ú. Dřevěnice

Polní cesta HC5 v k.ú. Dřevěnice

Polní cesta HC1 je rekonstrukcí víceúčelové komunikace o délce 693 metrů v místě stávající štěrkové cesty. Na polní cestu HC1 dále navazuje novostavba polní cesty HC5 délky 771 metrů. Ta je ukončena napojením na stávající komunikaci třetí třídy III/2863.

Na trase cesty HC1 jsou vybudovány 3 výhybny a 11 hospodářských sjezdů, součástí cesty HC5 jsou 2 výhybny a 6 hospodářských sjezdů. V rámci stavby bylo u polních cest HC1 a HC5 vysázeno celkem 95 ovocných stromů, především slivoně a hrušně.

Polní cesta HC1 v k.ú. Dřevěnice

Polní cesta HC1 v k.ú. Dřevěnice

Realizací polních cest HC1 a HC5 se zlepšil přístup na pozemky hospodařících subjektů. Vznikl nový obchvat obce, který významně přispěl k omezení průjezdu zemědělské techniky obcí. Vybudováním funkčního odvodnění došlo k regulaci a bezpečnému odtoku povrchových vod. Odvodnění zabraňuje odnosu zeminy z polí do obce, zaplavování komunikace III. třídy a pozemků místních obyvatel, ke kterému dříve docházelo při přívalových srážkách a jarním tání sněhu. Nové cesty využívají nejen farmáři, ale také obyvatelé obce. Cesty slouží rovněž ke sportovním a rekreačním účelům. Doprovodná výsadba převážně ovocných stromů navrací krajině původní ráz a zvyšuje ekologickou stabilitu krajiny.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Přihlašovatel: SPÚ – pobočka Jičín
Projektant pozemkové úpravy: HYDROREAL s.r.o.
Autor realizačního projektu: OPTIMA, spol. s r.o.
Dodavatelská firma: PORR a.s.

Náklady na realizaci: 14 725 824,73 Kč vč. DPH (rozpočet SPÚ)
Doba realizace: 8/2020 – 11/2020

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn