Drslavice – Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně

Drslavice – Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně

Tok říčky Holomně je mezi obcemi Drslavice a Prakšice zcela neupravený, meandrovitý. Tento pozitivní fakt však ohrožoval obec Drslavice i její okolí. Voda vylitá z břehů mohla do obce přitékat nivou mimo koryto Holomně. Porosty na strmých březích koryta v neupraveném úseku toku zapříčinily v případě větší povodně ucpání koryta. Z těchto důvodů postihla v červnu roku 2010 obec Drslavice povodeň způsobená přívalovými srážkami a špatnou retencí a retardací krajiny. Kromě této události byla obec sužována bahnotoky.

Řešením se ukázala realizace revitalizačního opatření na pravém břehu Holomně, zbudováním protipovodňové ochrany, tzv. poldru, který zachytí velké množství přívalových srážek a nedopustí jejich ničivé účinky v zastavěné části obce. Při průchodu povodňové vlny a velkých vod bude docházet ke vzdouvání vody v celém prostoru vymezeném hrází poldru. Při dosažení maximální hladiny se začne zaplavovat vodní nádrž. Její hráz je trasována podél toku. Toto řešení umožňuje jednoduchým způsobem zaústění do toku prostřednictvím přímého přepadu.

V prostoru poldru je vytvořen trvalý mokřad zajišťující příznivé podmínky pro existenci vodních a mokřadních rostlin a výskyt a reprodukci na vodní prostředí vázaných živočichů. Vodní nádrž (rybník), jejíž hráz je vytvořena z místních zemin, slouží k zadržení vody v krajině. Okolí nádrže, náhonu a tůní je zatravněno a ozeleněno původními druhy stromů a keřů. Jsou zde vybudovány dvě tůně. Polní cesty s živičným povrchem nahradily vyježděné cesty nezpevněné a slouží k zajištění přístupnosti přilehlých pozemků a pro obslužné práce na zbudovaných objektech.

Projekt byl zařazen do 13. ročníku soutěže Má vlast cestami proměn – příběhy domova 2021/2022.
Široká veřejnost pro něj může hlasovat 17. 6. 2021 – 30. 4. 2022 na tomto odkaze Hlasování o nejlepší proměně ročníku 2021/2022 (cestamipromen.cz)  pod číslem 100.

  • Období realizace proměny: 2019–2020
  • Iniciátor proměny: Státní pozemkový úřad, obec Drslavice
  • Investor: Státní pozemkový úřad, Program rozvoje venkova
  • Projektant: Vodohospodářská část – Ing. Petr Götthans a dopravní část – RYBÁK PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s.r.o.
  • Realizační firma: Ekostavby Brno, a.s.
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn