Naučné stezky C2 a C18 v k.ú. Růžová v Ústeckém kraji

Naučné stezky C2 a C18 v k.ú. Růžová v Ústeckém kraji

Ve 14. ročníku soutěže Žít krajinou 2020 se v 1. kategorii – Zelená a dopravní infrastruktura na 1. místě umístila realizace Naučné stezky C2 a C18 v k.ú. Růžová v Ústeckém kraji. Opatření realizovala a do soutěže přihlásila pobočka Děčín.

Realizace hlavní polní cesty C18a a vedlejší polní cesty C2 byla prioritou v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Růžová. Nebezpečný bahnitý přístup k zemědělským pozemkům se díky ní změnil ve stabilní polní cesty s hospodářskými sjezdy. Tím, že tyto páteřní cesty protnuly krajinu napříč turistickou lokalitou, navíc v CHKO Labské pískovce, využila je obec pro okružní výletní trasy a doplnila mobiliářem (např. lavičkami, venkovní posilovnou) a naučnými panely.

Vysazené hrušně a jabloně doprovázející cestu C2 tvoří Ovocnou stezku. Nečekané objevení spodních proudů v rámci výstavby C2 dal vzniknout 3 drobným tůňkám, které lákají vodomilné živočichy a napomáhají tak společně s výsadbou zvýšit biodiverzitu lokality.

Zdravotní stezka vybízí k procházkám po C18a s krásnými výhledy do okolní krajiny. Velký přínos mají obě cesty kromě účastníků řízení o pozemkových úpravách i pro místní obyvatele, který spočívá zejména v poskytnutí pěší dostupnosti okrajových částí s centrem obce. Došlo tak ke snížení dopravního zatížení centra jak od osobní automobilové dopravy, tak i od průjezdů zemědělských strojů.

Vysazená linie původních ovocných odrůd navíc zvyšuje ekologickou stabilitu krajiny a estetický dojem, ale především vrací krajině její produkční hodnotu, čímž napomáhá diverzitě lokálního hospodářství a podporuje komunitní pouto k venkovu.

V číslech:
C2
NÁVRHOVÁ KATEGORIE: P3,5/30
DÉLKA CESTY: 1 151 m
VÝSADBA: 79 JABLONÍ, 21 HRUŠNÍ
3 VÝHYBNY, 6 SJEZDŮ, 3 TŮŇKY
C18a
NÁVRHOVÁ KATEGORIE: P4,5/30
DÉLKA CESTY: 1 385 m
2 VÝHYBNY, 6 SJEZDŮ, 2 BRODY

PŘIHLAŠOVATEL: SPÚ – pobočka Děčín
PROJEKTANT POZEMKOVÝCH ÚPRAV: GEPARD s r. o.
AUTOR REALIZAČNÍHO PROJEKTU: AZ CONSULT, spol. s r. o., GEPARD s r. o.
DODAVATELSKÁ FIRMA: EUROVIA CS, a. s., TIRAST s r. o.

Video: Naučné stezky C2 a C18 v k.ú. Růžová v Ústeckém kraji

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn