Polní cesty C166 a C169 „Nad sklepy” v k.ú. Mikulov na Moravě

Polní cesty C166 a C169 „Nad sklepy” v k.ú. Mikulov na Moravě

Ve 14. ročníku soutěže Žít krajinou 2020 Cenu veřejnosti s nejvíce hlasy získal projekt Polní cesty C166 a C169 „Nad sklepy” v k.ú. Mikulov na Moravě, který soutěžil v I. kategorii Zelená a dopravní infrastruktura. Opatření realizovala a projekt do soutěže přihlásila pobočka Břeclav.

Realizované polní cesty v katastrálním území Mikulov na Moravě se nacházejí v lokalitě Svatého kopečku, který spadá do zóny chráněné krajinné oblasti Pálava a současně představuje významnou turistickou destinaci.

Jelikož výstavba zasahovala do CHKO a oblast je specifická z hlediska historického i z hlediska krajinářského, bylo přistoupeno k výjimečně využívané technologii výstavby, tj. dlažbě z lomového kamene ukládané na štět.

Realizované cesty mají polyfunkční charakter a slouží nejen ke zpřístupnění okolních zemědělských a lesnických pozemků, ale také pro místní obyvatele k procházkám do přírody a pro pěší turistiku jako výchozí cesty, na které dále navazují značené turistické stezky vedoucí na vrchol Svatého kopečku.

Štětové polní cesty jsou vzhledem k poloze, hodnotám a využití lokality vhodným kompromisním řešením, jelikož jsou dostatečně pevné a únosné pro zemědělskou a lesní dopravu, současně umožňují částečné vsakování vody a do lokality Svatého kopečku vhodně zapadají i z hlediska estetického.

V číslech:
C169: 366m, kategorie P4, 0/30
C165: 167m, kategorie P4, 5/30

PŘIHLAŠOVATEL: SPÚ – pobočka Břeclav
PROJEKTANT POZEMKOVÝCH ÚPRAV: AGROPROJEKT PSO s r. o.
AUTOR REALIZAČNÍHO PROJEKTU: AGERIS s. r. o.
DODAVATELSKÁ FIRMA: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

Video : Polní cesty C166 a C169 „Nad sklepy” v k.ú. Mikulov na Moravě

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn