Polní cesty HPC1 v k.ú. Kryry a HPC3R v k.ú. Vroutek

Polní cesty HPC1 v k.ú. Kryry a HPC3R v k.ú. Vroutek

V 15. ročníku soutěže Žít krajinou 2021 se v 1. kategorii – Zelená a dopravní infrastruktura na 1. místě umístila realizace Polní cesty HPC1 v k.ú. Kryry a HPC3R v k.ú. Vroutek v Ústeckém kraji. Opatření realizovala a do soutěže přihlásila pobočka Louny.

Oceněné polní cesty v katastrálních územích Kryry a Vroutek tvoří jeden celek a byly navrženy v trase pozemku stávající nezpevněné cesty v rámci schválených návrhů komplexních pozemkových úprav.

Rekonstrukcí hlavních polních cest došlo k přímému propojení obou obcí a tím zlepšení prostupnosti krajiny. Prostřednictvím řady sjezdů se dále zlepšily podmínky pro zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků jejich vlastníkům a uživatelům a dopravní obslužnost zemědělskou technikou.

V součinnosti s doprovodnou zelení plní cesty také funkci protierozní, vodohospodářskou a ekologicko-stabilizační. Realizací opatření došlo také k zadržení vody v lokalitě, což přispělo k ochraně půdy a zlepšení biologických funkcí krajiny. Cesty jsou z těchto důvodů významným krajinotvorným prvkem.

Realizované cesty jsou zároveň využívány místními i turisty k procházkám a vyjížďkám na kolech a jsou tedy přínosem nejen pro obě obce a hospodařící zemědělce, ale i pro širší okruh uživatelů pro rekreační účely.

Oceněné opatření svou komplexností naplňuje cíle pozemkových úprav, konkrétně zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům a celkové zvýšení prostupnosti krajiny, vytvoření podmínek pro racionální hospodaření, obnovení osobního vztahu lidí k zemědělské půdě a krajině s důrazem na zvýšení kvality života na venkově.

PŘIHLAŠOVATEL: SPÚ – pobočka Louny
PROJEKTANT POZEMKOVÝCH ÚPRAV: INGEOS spol. s r.o., GEOREAL spol. s r.o.
AUTOR REALIZAČNÍHO PROJEKTU: GEPARD s.r.o.
DODAVATELSKÁ FIRMA: Šilhánek a syn, a.s.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn