Rekonstrukce polní cesty C 35 v k.ú. Holany v Libereckém kraji

Rekonstrukce polní cesty C 35 v k.ú. Holany v Libereckém kraji

V 16. ročníku soutěže Žít krajinou 2022 se v 2. kategorii – Zelená a dopravní infrastruktura na 2. místě umístila realizace s názvem Rekonstrukce polní cesty C 35 v k.ú. Holany v Libereckém kraji.
Opatření realizovala a do soutěže přihlásila pobočka Česká Lípa.

V rámci projektu Rekonstrukce polní cesty HPC C35 v katastrálním území Holany v Libereckém kraji byla realizována oprava stávající hlavní polní cesty HC35 o celkové délce 1679 metrů.

Řešená polní cesta začíná u silnice třetí třídy III/2606 a dále pokračuje jižním směrem až k hranici s katastrálním územím Loubí pod Vlhoštěm. Cesta je situována na pozemku s parcelním číslem 1683, částečně zasahuje i do pozemku s parcelním číslem 1682.

Polní cesta byla realizována jako jednopruhová polní cesta kategorie P4,5/30. Šířka vozovky je 4 metry, štěrkové krajnice mají šířku 0,25 metrů, návrhová rychlost vozovky je 30 kilometrů za hodinu. Kryt vozovky byl realizován z penetračního makadamu s dvouvrstvým nátěrem. V místech s podélným sklonem nad 6 % byl realizován kryt z asfaltobetonu.

Odvodnění cesty bylo navrženo volně do okolního terénu. V trase cesty bylo navrženo celkem 12 sjezdů na přilehlé pozemky. Pro umožnění vyhnutí se protijedoucích vozidel bylo navrženo 5 samostatných výhyben.

Mimo těleso cesty byla realizována výsadba doprovodných dřevin, konkrétně třešně ptačí a švestky domácí, o počtu padesáti kusů, které byly umístěny na cestním pozemku. Výsadba byla navržena jako jednostranná ve sponu osm metrů.

Cesta slouží zejména ke zpřístupnění zemědělských pozemků, zmírnění vodní eroze a vzhledem k výsadbě doprovodné zeleně působí též krajinotvorně. Opatření bylo s ohledem na lokalizaci v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj navrženo a realizováno přírodě blízkým způsobem.

Rekonstruovaná cesta je rovněž využívána širokou veřejností, vede po ní cyklotrasa číslo 211 Ráj – Kamenický Šenov a červená turistická trasa.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Přihlašovatel: SPÚ – pobočka Česká Lípa
Projektant pozemkové úpravy: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Autor realizačního projektu: NDCON s.r.o.
Dodavatelská firma: STRABAG a.s.

Náklady na realizaci: 11 079 218,71 Kč vč. DPH (rozpočet SPÚ)
Doba realizace: 7/2021 – 10/2021

Za pozemkové úpravy kolegyně a kolegové z Libereckého kraje, pobočky Česká Lípa dostaly poděkování od Městyse Holany.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn