Rozhovor se starostou: Vladimír Stříbrný, Heřmanice u Frýdlantu

Rozhovor se starostou: Vladimír Stříbrný, Heřmanice u Frýdlantu

Při česko-polské státní hranici asi 6 km jihozápadně od Frýdlantu v okrese Liberec leží obec Heřmanice (německy Hermsdorf). Bezprostředně sousedí s polskou obcí Bogatynia. Územím obce protéká říčka Oleška a Heřmanický potok. Heřmanice byly založeny v roce 1381 a žije zde zhruba 260 obyvatel v evidovaných 110 domech. V obci se dochovalo mnoho domů stavěných tzv. hornolužickou hrázděnou lidovou architekturou. K přírodním zajímavostem patří bývalý čedičový lom. Vyhledávanou raritou je přírodní památka Kodešova skála. Skála z černého čediče vytváří efekt zvaný varhany – pětihranné sloupky jsou poskládány jeden vedle druhého. V blízkosti obce stojí i nová dřevěná rozhledna, známý je i sklářský ateliér. Z Hrádku nad Nisou do Višňové vede přes Heřmanice „Pašerácká cyklostezka“. Pravidelně se v obci koná soutěž o nejlepší bramborový salát, jejíž vítěz obdrží pytel brambor a upomínkový předmět ze zdejšího sklářského ateliéru Spider Glass. Dne 7. srpna 2010 stihla obec povodeň, která zničila místní komunikaci a množství domů. Obec Heřmanice několikrát bodovala a vyhrála v soutěži Vesnice roku. Přinášíme vám rozhovor se starostou a krajským zastupitelem v jedné osobě panem Vladimírem Stříbrným.

Pane Stříbrný, jak dlouho jste starostou obce Heřmanice a co Vás vedlo k rozhodnutí kandidovat?
Sbor dobrovolných hasičů se rozhodl v roce 2002 podat kandidátku do zastupitelstva obce, na které jsem byl i já. Nicméně volby vyhrála druhá kandidátka s mandátem 4 zastupitelů. My jsme získali 3 zastupitele. Ovšem na ustavujícím zasedání si vítězná strana zvolila místostarostku, ale starosta nebyl zvolen, protože ho nikdo nechtěl dělat. Začal koloběh diskuzí a v prosinci 2002 jsem byl po měsíčním maratonu zvolen starostou obce, takže tuto funkci vykonávám již 20 let. Původně jsem chtěl být jen v roli zastupitele, ale po dlouhém vyjednávaní a přemlouvání jsem nakonec podlehl a nechal se zvolit do této funkce.

Jaké byly Vaše primární cíle v komunální politice? Co bylo prvním projektem, který se Vám podařil uskutečnit?
Mým cílem bylo udržet samostatnost malé obce a zajistit její postupný rozvoj. Prvním projektem, který jsem převzal, byla oprava tělocvičny a přípravné práce na obnovení místního hřbitova a vybudování obecní hospůdky. A letos si opravdu připomínáme 20 let od otevření obecní hospůdky a obnovení hřbitova. Pak postupně přišly na řadu další projekty.

Ničivé povodně v srpnu roku 2010 zapříčinili možná vznik projektu 2 vodních nádrží a doprovodné polní cesty.  Jak na prvopočátky vzpomínáte?
Ne tak úplně. Již v období 2002 – 2010 při hledaní prostoru na vybudování nějaké nádrže na koupaní pro naše obyvatele a mapování historie naší obce jsme narazili na to, že v této lokalitě se uvažovalo v 50. letech vybudovat rekreační zařízení s nádrží na koupaní.

Ještě se vrátíme k těm povodním.  Když jsem pracovala v hotelu InterContinental Praha, pamatuji si, že jsme vám po povodních do Heřmanic vezli zavážku s primární pomocí včetně oblečení. Následně pak ještě tehdejší Pozemkový fond daroval převodem nepotřebný nábytek pro potřeby Obecního úřadu.
Ano, částečné si to pamatuji podle názvu organizace. Té pomoci pro naší obec bylo hodně a ještě jednou mnohokrát děkujeme. Povodeň v srpnu 2010 byla pro naší obec velká zkouška a v té době jsem si myslel, že obnova nám bude trvat spoustu let ale v roce 2014 jsme dokončili poslední opravy a od té doby jen zvelebujeme naší obec.

Komplexní pozemkové úpravy proběhly ještě před povodní nebo až po povodni?
Dle dostupných informací si myslím, že až po povodni, ale přípravy něco málo před.

Jak jste se spolupodílel na projektu VN Heřmanice? Vzpomínáte si vůbec, jak a kdy to celé začalo?
Již zmíněný projekt z 50. let  byl překažen funkcionáři tehdejšího režimu z nám neznámých důvodů. Tak jsme s tím nápadem pracovali. V místech, kde se dnes nachází menší nádrž, tak tam býval letní tábor Českého červeného kříže. Jenže než jsme se dostali k realizaci, tak v srpnu 2010 obcí a okolím proběhla ničivá povodeň a vše bylo rázem jinak. Díky tomu pak vznikla myšlenka vybudování velké protipovodňové nádrže. Pak přišly komplexní pozemkové úpravy a tam jsme předali myšlenku a Státní pozemkový úřad dopracoval naší myšlenku k současnosti.

Tato investiční akce byla kompletně realizována pobočkou Liberec. Jak dlouho celý tento proces trval?
Komplexní pozemkové úpravy započaly v roce 2010 a skončily v roce 2015. Dále se čekalo na zpracovaní projektové dokumentace, na stavební povolení a dotační titul. V roce 2019 probíhaly přípravné práce jako kácení dřevin a čištění pozemku a stavět se začalo v roce 2020. Předání hotového díla do majetku obce proběhlo v roce 2021.

Dočetla jsem se, že jste od roku 1982 členem Sboru dobrovolných hasičů Heřmanice. Byla to i jedna z příčin, proč byla horní nádrž navržena k hasebním účelům?
Ano, v ten okamžik, kdy nádrže vznikaly za účelem zadržování vody v krajině a jako protipovodňové opatření, tak jsme se začali bavit i o zdroji vody pro hašení lesních požárů jak pro doplňování cisteren, ale také pro leteckou službu. Dle provozního řádu je horní nádrž určena k hasebním účelům, kdy umožňuje odběr vody do vaku zavěšeného pod vrtulníkem.

Všimla jsem si, že kolem nádrží to žije. Jak je přijali místní obyvatelé a jak jsou využívány?
Je to tak, žije to nejen kolem nádrží, ale i po komunikacích které byly také v rámci opatření vybudovány. Slouží místnímu obyvatelstvu i turistům, na procházky, k jízdě na kole i inlajnistům. Z počátku, když jsme začali kácet dřeviny v této lokalitě, tak se to místním moc nelíbilo a pořád se vyptávali, jak to bude vypadat, kde bude hráz a nedokázali si to úplně představit. Dnes je to naopak velká pochvala, že nádrže zapadly do krajiny jako by tu byly od nepaměti.

Projekt vyhrál Cenu veřejnosti v 15. ročníku soutěže Žít krajinou 2021, umístil se v soutěži Stavba roku Libereckého kraje 2023, kde získal první místo v kategorii Veřejné stavby a krajina a 2. místo v hlasování veřejnosti, aktuálně soutěží v Adapterra Awards 2023 a Má vlast Cestami proměn 2023 – 2024. A možná se ještě umisťovat bude. Co byste nádržím popřál do budoucna?
Mnoho úspěchů, hodně návštěvníků a také hodně života jak v nádržích samotných tak okolo nich.

350775927_1076062266697949_5026851651622786770_n

Jakou zkušenost si odnášíte ze spolupráce se Státním pozemkovým úřadem?
S pracovníky SPÚ je to krásná spolupráce. Oceňuji především vstřícnost, s jakou naše požadavky, které jme měli, byli ochotni zapracovat nebo najít jiné řešení, které bylo schůdné nejen v té době ale i pro budoucnost.  A jsem rád že SPÚ ve Frýdlantském výběžku pomohl s vybudováním dalších protipovodňových opatření, které převzal od Dobrovolného svazku obcí Frýdlantska, které je nechalo zpracovat. Ale nedomluvili jsme se se zemědělci na odkupu pozemků k vybudování těchto opatření. Ale díky SPÚ už je dnes vše domluveno a některá tato opatření jsou vybudována nebo se připravují.

Jste starostou obce, krajským zastupitelem, máte 3 děti a 4 vnoučata. Zbývá Vám čas na koníčky?
V současnosti už mám 5 vnoučat a mé koníčky jsou rodina a hasiči.

Tak to gratuluji. Jaký další projekt máte před sebou?
Těch projektů je hodně, jak ve fázi myšlenek, tak ve fázi realizace. Teď je to výstavba komunikace pro rodinné domy, výstavba 3 tůní na hlavním melioračním kanálu, nákup vybavení pro hasiče, a mohl bych pokračovat…

Pane Stříbrný, děkujeme za Váš čas a rozhovor a spolupráci. Za celý tým SPÚ Vám přejeme hodně úspěchů.

api_5389_hermanice-stribrny

 

Vodní nádrže VN1, VN2 a polní cesta HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov
Projekt výstavby 2 vodních nádrží a přilehlé polní cesty v katastrálních územích Heřmanice u Frýdlantu a Kristiánov má polyfunkční charakter, který spojuje funkce zadržení vody v krajině, zajištění přístupu na pozemky a výsadbu doprovodné zeleně.

Realizované opatření je vyhledávanou turistickou lokalitou. Nádrže, zejména tu severní, využívají obyvatelé ke koupání, cesta slouží místním i turistům k procházkám a vyjížďkám na kole.

Nádrže velkou měrou přispívají k zadržování vody v krajině a zároveň slouží jako protipožární a protipovodňové opatření. Osvědčily se již během jejich stavby v srpnu 2020 a na začátku roku 2021, kdy při prudkých deštích zabránily nadměrnému zvýšení hladiny vody v Heřmanickém potoce a v Olešce. Realizací byla zajištěna ochrana intravilánu obce před povodňovými průtoky.

Předností tohoto oceněného opatření je především jeho polyfunkčnost. Realizací byl totiž vytvořen estetický krajinotvorný prvek, který navíc podporuje biodiverzitu prostřednictvím rozsáhlého litorálního pásma a výsadby v blízkosti nádrže i podél cesty. Výstavbou polní cesty došlo ke zpřístupnění lokality, přilehlých pozemků, k propojení obcí Heřmanice a Dětřichov a k minimalizaci pohybu zemědělské a lesní techniky v zastavěném území.

Realizací projektu byly naplněny priority realizací z plánu společných zařízení v rámci provedených pozemkových úprav.

Realizace: SPÚ – pobočka Liberec
PROJEKTANT POZEMKOVÝCH ÚPRAV: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
AUTOR REALIZAČNÍHO PROJEKTU: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
DODAVATELSKÁ FIRMA: EUROVIA CS, a.s.

Podívejte se na video: https://youtu.be/NS0RRd0NHII

Tisková zpráva o vítězství v soutěži Stavba roku Libereckého kraje 2023 – https://zitkrajinou.spucr.cz/aktuality/vodni-nadrze-hermanice-bodovaly-soutezi-stavba-libereckeho-kraje-2023/

 

 

 

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn