Skvělá zkušenost malé obce s pobočkou z Uherského Hradiště

Skvělá zkušenost malé obce s pobočkou z Uherského Hradiště

Obec Hostějov se nachází v okrese Uherské Hradiště ve Zlínském kraji, asi kilometr jihozápadně od Medlovic a necelých 20 km západně od Uherského Hradiště na jižním výběžku Chřibů. Historie vesnice sahá minimálně do dob cyrilometodějských. Komplexní pozemkové úpravy pomohly vyřešit mimo jiné problémy s majiteli pozemků, kteří již nežijí.

Na místě dnešního Hostějova založili kněží kláštera sv. Klimenta hostinec pro poutníky, kteří

putovali po staré cestě na Velehrad a do Pomoraví. Od pohostinské činnosti pochází i název obce. Jedna z prvních písemných zmínek je z roku 1371, kdy markrabě Jan spolu s Bzencem a dalšími obcemi udělil Hostějov svému synovi Soběslavovi jako část bzeneckého panství.

Obec má dnes jen o málo více než 40 obyvatel, a to ji řadí mezi ty nejméně lidnaté v zemi. Starostka Antonie Vaculíková si ale na tento počet nestěžuje – podle ní mívali na vsi ještě méně občanů a bylo to hlavně v dobách komunismu, kdy lidé začali hromadně utíkat do velkých měst. Ještě v roce 2011 bylo přihlášených k trvalému bydlišti pouhých 30 osob.

Starostkou přes 20 let

Vaculíková je starostkou už 22. rokem, je přitom určitě i její dobrou vizitkou, že počet lidí roste – i starostové totiž mohou ovlivnit, jestli se lidem v obci žije dobře, nebo se naopak chtějí odstěhovat. Díky svému dlouhému působení se také starostka v místních záležitostech dokonale orientuje a přehled má také o tom, jaký měly různé věci vývoj. Svoji práci má rád, i když je funkce starostky občas náročná. „Někdy je to o zdraví a o nervy,“ vysvětluje Vaculíková a pokračuje slovy, která musejí nejen každého zaměstnance SPÚ potěšit. „Komplexní pozemkové úpravy u nás běží a mám skvělou zkušenost s pobočkou z Uherského Hradiště. Myslím, že nám poskytují skvělé informace, pokud se něco zpomaluje, tak je to většinou spíš naší vinnou než jejich. Tím, jak jsme malá obec a já jsem neuvolněná starostka, se jednoduše nemohu všemu věnovat na plný úvazek,“ říká starostka.

Zkušenosti odjinud

Také v blízkém okolí Hostějova jsou většinou malé vesnice. „Spadáme i do zdejšího mikroregionu a s ostatními starosty jsem v kontaktu. Před lety chodily informace o možnosti o pozemkových úpravách na všechny obce a já jsem samozřejmě měla novinky také od starostů, kteří měli už před námi zahájené či ukončené pozemkové úpravy. Já osobně navíc pocházím z jiné obce, než z Hostějova a mám tam i pozemky po rodičích. Tam také komplexní pozemkové úpravy probíhaly, a tak jsem jako starostka měla už dopředu celkem dost znalostí,“ vysvětluje vývoj věcí Vaculíková.

Postupovat museli v Hostějově stejně jako na jiných místech a oslovili vlastníky pozemků s tím, jestli by o úpravy měli zájem. „Komplexní pozemkové úpravy byly u nás zahájeny v roce 2018, nějakou dobu jsme také čekali, než budou vyčleněné potřebné finanční prostředky, teď už máme i schválený plán společných zařízení, a pracuje se na novém uspořádání pozemků,“ říká Vaculíková.

V zápisu z úvodního jednání o komplexních pozemkových úpravách v obci z 28. června 2018 mimo jiné stojí: „Pozemkový úřad obdržel v průběhu r. 2014 a r. 2015 33 žádostí o zahájení komplexní pozemkové úpravy od vlastníků. Podle ustanovení § 6 odst. 3 zák. čís. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zák. čís. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku pozemkový úřad zahájí řízení vždy, pokud se pro to vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území.“

I když by bylo možné pravděpodobně získat souhlas od vícero majitelů, ze zákona to ani nebylo nutné. „Jakmile jsme dosáhli předepsaného počtu, tak jsme už další vlastníky ani neoslovovali. Někteří žijí někde pryč, takže bylo celkem obtížné lidi oslovovat a vše jim vysvětlovat,“ říká starostka.

Rozdělení zdarma

V rodinách, kde se pozemky dědí už po generace, je běžné, že pole patří dvěma i více příbuzným najednou. A v takovém případě pozemkové úpravy často využili k tomu, aby se mohli nějakým způsobem vypořádat a uvítali možnost, že je možné zdarma v rámci úprav pole rozdělit na víc částí s jedním vlastníkem. Každý ale z nabízených možností nadšený nebyl. „Co se týká těch, kteří s pozemkovými úpravami nesouhlasili, šlo asi o dva vlastníky, tak jejich pozemky musely být z pozemkových úprav vyřazeny,“ říká Vaculíková.

V rámci projektů společných zařízení, který ještě nebyl definitivně schválený, byla navržena například různá opatření jako poldry či zatravnění, protože v Hostějově mají problémy s vodní erozí půdy – na rozdíl třeba od povodní, které díky umístění na kopci nehrozí. „Zároveň ale potřebujeme zadržet vodu v krajině, veškerá voda od nás odtéká. Přáli bychom si, aby retenční nádrže u svých nemovitostí měli také naši občané. Navíc bychom chtěli změnit plán rozvoje vodovodů s kanalizací a kořenovou čistírnou. To už také máme v územním plánu. Na takový projekt ale nikdy nemůžeme dosáhnout jen z vlastního rozpočtu,“ říká starostka. ČOV je navíc podle ní plánována na soukromém pozemku, a něco takového by neprošlo. „Komplexní pozemkové úpravy neřeší intravilán, ale jen extravilán. Naopak navazující společná zařízení mohou pomoci realizovat i výsadbu zeleně, o kterou kromě dalších projektů také stojíme,“ vysvětluje Vaculíková, podle níž by hlavně mělo jít o dřeviny – přesněji například ovocné stromy a nikoli jehličnany. Se stromy se počítá, že budou podél cest, z nichž některé komunikace by mohly být také vybudované v rámci projektů společných zařízení – na některých místech je totiž nutné vyřešit problémy s přístupem na pozemky.

Propadnou státu

Zemědělskou půdu v katastru Hostějova obhospodařuje jedno větší družstvo a ještě jeden soukromý zemědělec. Družstvo hospodaří spíše na pronajatých pozemcích, soukromý zemědělec má nějakou půdu i ve svém vlastnictví. „Zemědělské družstvo ale nemá o nic zájem a na nic nereaguje, naopak zemědělec se o vše celkem zajímá,“ říká starostka. Při pozemkových úpravách byly podle ní naplánovány například posuny některých hranic pozemků. „V katastrech bývá tolik problémů, že je dobré je zavčasu začít dávat do pořádku, starostům bych proto doporučila, aby se do pozemkových úprav pustili. U nás jsme během nich například narazili na skutečnost, že jsme měli mnoho pozemků napsaných na zemřelé lidi, protože nebyla dokončena správně dědická řízení. Takových případů bylo deset, a teď už naštěstí zbývají k dořešení jen dva,“ říká Vaculíková.

 

foto: webová stránka obce Hostějov

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn