Státní pozemkový úřad spustil vlastní geografický portál

Státní pozemkový úřad spustil vlastní geografický portál

Státní pozemkový úřad (SPÚ) spouští pro veřejnost vlastní geografický portál. V rámci tohoto veřejného informačního systému budou uživatelům poskytovány aktuální a přehledné geografické informace vztažené k agendám SPÚ.

Pro veřejnost je Geoportál zajímavý zejména díky své centralizaci agend a možnosti zobrazení v internetovém prohlížeči bez nutnosti instalace dalších programů,“ uvedl Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu. Přínos pro zemědělce je zejména díky přehlednému zobrazení informací o bonitovaných půdně-ekologických jednotkách (BPEJ) ve všech katastrálních územích nebo poloze odvodňovacích zařízení. Pro odbornou i laickou veřejnost jsou k dispozici navržená i realizovaná opatření pozemkových úprav a nabídky nemovitostí k pronájmu či prodeji.

Geoportál je k dispozici na adrese https://geoportal.spucr.cz/. Byl implementován jako dílčí etapa zakázky Centralizované řešení GIS realizované dodavatelem Asseco Central Europe, a.s..

Realizace samotného projektu GIS byla zahájena v dubnu 2020, v březnu letošního roku byla dokončena základní část a 31. 8. 2021 byla dokončena druhá etapa dodávky včetně zmiňovaného Geoportálu. Cena celé implementace interního i externího řešení je 4 930 000,- Kč, přičemž částka za Geoportál odpovídá cca 500 000,- Kč.

Cílem geoportálu Státního pozemkového úřadu je prezentovat výsledky jeho činnosti formou mapových vrstev a zpřístupnit data ostatním orgánům státní správy a odborné i laické veřejnosti. Geoportál SPÚ poskytuje náhled na krajinu České republiky z jiné perspektivy… Díky komplexnímu přístupu pozemkových úprav Jak probíhají a co jsou pozemkové úpravy si můžete nad vybraným územím zobrazit navržené polní cesty a protierozní, ekologická či vodohospodářská opatření. Současně je možné zobrazovat již realizované prvky a posoudit proměny krajiny v jednotlivých územích.

Prezentované datové sady nabízíme uživatelům k prohlížení formou responsivních webových mapových aplikací, ke stažení formou open dat či připojení pomocí standardizovaných mapových služeb do vlastních aplikací.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn