Tábor – Stoklasná Lhota – Nový rybník

Tábor – Stoklasná Lhota – Nový rybník

Stoklasná Lhota (německy Stoklas Lhota) je jednou z 15 místních částí města Tábor, od jehož středu je vzdálena 3,7 km. Do vzniku velkého Tábora v roce 1972 byla samostatnou obcí. V roce 2011 zde trvale žilo 162 obyvatel.

Místo na okraji obce Stoklasná Lhota bylo vybráno kvůli potřebě zadržovat vodu v krajině. V rámci realizace projektu byl vybudován nejen rybník, ale také tůně pro zlepšení retenční schopnosti území a posílení biodiverzity.

Samotná výstavba se skládala z několika na sobě závislých objektů. V ose rybníka byla zřízena stoka pro soustředění napouštěcího průtoku. Dno bylo vyspádováno v mírném sklonu ke stoce. Břehy jsou vysvahovány, díky čemuž jsou vytvořeny vhodné podmínky pro zvýšení biodiverzity na základě mechanických vlastností půdního profilu. Hráz je homogenní a využívá zeminu z prostoru zátopy. Sdružený objekt zahrnuje v sobě vypouštěcí zařízení a vlastní bezpečnostní přeliv.
Požerák, jehož šířka je 0,4 m, je vybaven uzamykatelným ocelovým poklopem a je osazen na betonovém základovém bloku z vodostavebního betonu, který je současně základovou konstrukcí. Pro přístup k požeráku slouží manipulační lávka s oboustranným trubkovým zábradlím. Vodní plocha rybníku je 7100 m2, maximální hloubka 4,6 m. Vytěžená zemina při výstavbě rybníka a tůní je uložena do zemního valu, který je řešen jako hutněný zemní násyp.

Projekt byl zařazen do 13. ročníku soutěže Má vlast cestami proměn – příběhy domova 2021/2022.
Široká veřejnost pro něj může hlasovat 17. 6. 2021 – 30. 4. 2022 na tomto odkaze Hlasování o nejlepší proměně ročníku 2021/2022 (cestamipromen.cz)  pod číslem 4.

  • Období realizace proměny: červenec 2019 – květen 2020
  • Iniciátor proměny: Státní pozemkový úřad; obec Tábor
  • Investor: Státní pozemkový úřad; Program rozvoje venkova
  • Projektant: HYDROSED s. r. o.
  • Realizační firma: Lesostavby Třeboň a.s.
  • Autor fotografií: Státní pozemkový úřad
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn