Ušetřete s SPÚ – Milostivé léto

Ušetřete s SPÚ – Milostivé léto

Státní pozemkový úřad (SPÚ) spustil informační kampaň upozorňující dlužníky na možnost zbavit se dluhu při tzv. milostivém létu. Připraven je informační leták, který je distribuován v tištěné i digitální podobě. Z letáku se lidé dozví, jak přesně postupovat.

Milostivé léto se týká dlužníků veřejných institucí a firem. Pokud splatí původní dlužnou částku, jistinu, a 908 korun odměnu exekutorovi, tak se jim odpustí penále, úroky a další platby. Léto začne 28. října 2021 a skončí 28. ledna 2022.

„Pokud se dlužník-povinný obrátí na krajský pozemkový úřad, může mu jeho kompetentní zaměstnanec, který má přístup do aplikace Evidence vymáhaných pohledávek, sdělit číslo exekuce pro nalezení adresy exekutorského úřadu (www.ekcr.cz), nebo jméno pracovníka s jeho telefonním číslem, který vede spis dlužníka na Odboru ekonomickém,“ uvedl konkrétní postup ústřední ředitel Martin Vrba.

SPÚ k 31.12.2020 eviduje 1070 exekučně řešených položek týkajících se fyzických osob v celkové výši 456 233 304,-Kč, z čehož je jistina pouze 101 937 870,- Kč, smluvní pokuta 5 667 148,- Kč a samotný úrok z prodlení 348 628 286,- Kč.

„Pro dlužníky znamená milostivé léto velkou šanci splatit dluhy a zároveň ušetřit za pokuty, úroky z prodlení a náklady samotné exekuce. Jen v našem případě je jistina 22,3 % z celkové dlužné částky. Ve velké většině se jedná o případy, kdy by splacení dluhu bylo celkem nereálné,“ dodal Martin Vrba.

Informační kampaň probíhá na webových stránkách SPÚ, Facebooku, Instagramu i LinkedIn. Letáky budou po celou dobu trvání milostivého léta vyvěšeny na úředních deskách všech Krajských úřadů. Zaměstnanci jsou informováni a proškoleni, jak přesně postupovat. Na sociálních sítích SPÚ vyzývá k šíření a sdílení příspěvků pod hashtagem #dluhynejsoukchlubeni.

Jak to všechno začalo?
Dne 30. 7. 2021 byl ve Sbírce zákonů ČR uveřejněn zákon č. 286/2021, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Uvedený zákon mimo jiné umožňuje povinným v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 uhradit jistinu pohledávky a náklady exekutora v případě, že oprávněným je veřejnoprávní subjekt, tedy i Státní pozemkový úřad, a dluh je vymáhán exekučně. Zároveň dlužník nesmí být v insolvenci, k platbě musí uvést, že vyzývá exekutora, aby postupoval dle zákona č. 286/2021Sb., část 2, čl. IV, bod 25 (ve sdělovacích prostředcích pod titulkem „Milostivé léto“). Při splnění podmínek exekutor zastaví exekuci a rozhodne o osvobození od placení příslušenství.

Více informací naleznete na našich stránkách: Státní pozemkový úřad podporuje Milostivé léto | Státní pozemkový úřad (spucr.cz)

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn