Cena veřejnosti: Vodní nádrže VN1, VN2 a polní cesta HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov

Cena veřejnosti: Vodní nádrže VN1, VN2 a polní cesta HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov

V 15. ročníku soutěže Žít krajinou 2021 Cenu veřejnosti získal projekt Vodní nádrže VN1, VN2 a polní cesta HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov v Libereckém kraji, který soutěžil v 2. kategorii Tvorba a ochrana krajiny.

Opatření realizovala a projekt do soutěže přihlásila pobočka Liberec.

Cena veřejnosti je udělována na základě veřejného internetového hlasování. V 15. ročníku se do hlasování zapojilo 375 unikátních respondentů.

Projekt výstavby 2 vodních nádrží a přilehlé polní cesty v katastrálních územích Heřmanice u Frýdlantu a Kristiánov má polyfunkční charakter, který spojuje funkce zadržení vody v krajině, zajištění přístupu na pozemky a výsadbu doprovodné zeleně.

Realizované opatření je vyhledávanou turistickou lokalitou. Nádrže, zejména tu severní, využívají obyvatelé ke koupání, cesta slouží místním i turistům k procházkám a vyjížďkám na kole.

Nádrže velkou měrou přispívají k zadržování vody v krajině a zároveň slouží jako protipožární a protipovodňové opatření. Osvědčily se již během jejich stavby v srpnu 2020 a na začátku roku 2021, kdy při prudkých deštích zabránily nadměrnému zvýšení hladiny vody v Heřmanickém potoce a v Olešce. Realizací byla zajištěna ochrana intravilánu obce před povodňovými průtoky.
Předností tohoto oceněného opatření je především jeho polyfunkčnost. Realizací byl totiž vytvořen estetický krajinotvorný prvek, který navíc podporuje biodiverzitu prostřednictvím rozsáhlého litorálního pásma a výsadby v blízkosti nádrže i podél cesty. Výstavbou polní cesty došlo ke zpřístupnění lokality, přilehlých pozemků, k propojení obcí Heřmanice a Dětřichov a k minimalizaci pohybu zemědělské a lesní techniky v zastavěném území.
Realizací projektu byly naplněny priority realizací z plánu společných zařízení v rámci provedených pozemkových úprav.

PŘIHLAŠOVATEL: SPÚ – pobočka Liberec
PROJEKTANT POZEMKOVÝCH ÚPRAV: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
AUTOR REALIZAČNÍHO PROJEKTU: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
DODAVATELSKÁ FIRMA: EUROVIA CS, a.s.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn