XXII. Konference pozemkových úprav, 12. – 13. 4 . 2022, Harrachov

XXII. Konference pozemkových úprav, 12. – 13. 4 . 2022, Harrachov

XXII. KONFERENCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2022

Adaptace krajiny na budoucí podmínky

12. – 13. 4. 2022

Orea Resort Sklář Harrachov

O Konferenci pozemkových úprav:

Dlouhodobé zadržení a efektivní využití vody v krajině, protipovodňová i protierozní ochrana jsou v současné době zásadními prioritami pozemkových úprav. Novou orientací jejich hlavních cílů a struktury finančních prostředků vynakládaných na jednotlivá opatření reagují Státní pozemkový úřad a Program pro rozvoj venkova na současnou klimatickou situaci a předpovědi jejího dalšího vývoje. Umožní tím české krajině lépe se vyrovnávat s klimatickými a hydrologickými extrémy, tedy suchem i povodněmi, a napomoci udržení vyváženého vztahu mezi zachováním přírodních zdrojů a udržitelným zemědělstvím.

Záštita

Ministr zemědělství – Ing. Zdeněk Nekula

Odborná garance

Mgr. Jaroslava Kosejková                 Státní pozemkový úřad          Tel: 725 002 598
Ing. František Pavlík, Ph.D.              Státní pozemkový úřad          Tel: 725 472 323
Ing. Josef Havelka                              Státní pozemkový úřad          Tel: 606 716 908

Organizační garance

Petra Kazdová                                    Státní pozemkový úřad          Tel: 602 592 875

PROGRAM

XXII. Konference pozemkových úprav se koná pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly.

 1. den: 12. 4. 2022

9:00 – 10:00     Prezence účastníků, přestávka na kávu

10:00 – 12:00   Slavnostní zahájení konference

Úvodní slovo:
Ing. Martin Vrba – Státní pozemkový úřad

 • Ing. Bohuslav Kabátek – KPÚ Liberecký kraj
 • Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. – Ministerstvo zemědělství
 • Václav Židek – Liberecký kraj
 • Ing. Michal Pochop – Českomoravská komora pro pozemkové úpravy
 • Ing. Veronika Vrecionová – Spolek pro obnovu venkova České republiky
 • Mgr. Pavel Drahovzal – Svaz měst a obcí České republiky
 • Mgr. Oldřich Vávra – Sdružení místních samospráv České republiky

 Křest knihy 30 let výročí pozemkových úřadů

 12:00 – 13:00 Oběd

 13:00 – 15:00 Panelová diskuze – blok I

Provázet blokem a moderovat bude: Ing. František Pavlík, Ph.D.

Hlavní témata: Stav a budoucnost české krajiny, deficit vody v krajině (odvodnění, závlahy) /přebytek (eroze), protierozní vyhláška

Účastníci panelu – blok I:

 • prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D. – Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Ing. Jan Bačovský – Ministerstvo životního prostředí
 • prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
 • Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D. – zpracovatel pozemkových úprav
 • Mgr. Oldřich Vávra – starosta obce Tupesy, 1. místopředseda SMS ČR

 15:00 – 15:15 přestávka na kávu

 15.15 – 17:00 Panelová diskuze – blok II

Provázet blokem a moderovat bude: Ing. Josef Havelka

Hlavní témata: Krajinná adaptace – pozemkové úpravy, finance, inovativní postupy, pilotní projekt závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko, Společná zemědělská politika (nový směr, podmínky a pravidla)

Účastníci panelu – blok II:

 • prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. – Vysoké učení technické v Brně
 • Mgr. Michal Gebhart, MBA – Státní pozemkový úřad
 • Ing. Josef Tabery – Ministerstvo zemědělství
 • Ing. Jiří Klápště – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – CHKO Český Ráj
 • Mgr. Václav Honsejk – starosta obce Křižany
 • RNDr. Josef Glos – Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

17:00 – 19:00 volná zábava: wellness centrum (bazén, sauna, vířivka, fitness centrum zdarma pro ubytované), masáže, billiard, možnost navštívit místní pivovar

19:00 Raut, společenský večer s hudbou

  

 1. den: 13. 4. 2022

9:00 – 10:30 Dopolední blok přednášek I.

 • Prezentace KPÚ Liberecký kraj (Ing. Bohuslav Kabátek) – Liberecký kraj v číslech
 • Prezentace Povodí Labe, s. p. (Ing. Marie Fejfarová, Ph.D.) – Komplexní pozemkové úpravy a vodohospodářská problematika z pohledu správce povodí
 • Prezentace Svazu měst a obcí ČR, Komise pro životní prostředí (Ing. Olga Dočkalová) – Pozemkové úpravy z pohledu obcí a měst

10:30 – 10:45 Coffee break

10:45 – 12:00 Dopolední blok přednášek II.

 • Prezentace Státního fondu životního prostředí ČR (Ing. Jan Matějka) – Dotační tituly OPŽP pro obce
 • Prezentace Státního zemědělského intervenčního fondu (Mgr. Miroslav Prokop) – Aktivity Celostátní sítě pro venkov v oblasti sdílení zkušeností s pozemkovými úpravami
 • Prezentace zástupce soukromě hospodařících zemědělců ZEOS Lomnice nad Popelkou (Vladimír Tomášek)

Tombola

 12:00 – 13:00 Oběd

Žádáme o dodržování aktuálních epidemiologických opatření.
Žádáme o dodržování časů týkajících se programu.

Moderátor: Petra Kazdová, tisková mluvčí
Změna programu vyhrazena.

Organizační informace

Datum konání: 12. – 13. 4. 2022
Místo konání: Orea Resort Sklář Harrachov
Harrachov 520, 512 46, Harrachov

https://www.resortsklar.cz/

Účastnický poplatek:

Účastnický poplatek na konferenci se nevybírá. Konference pozemkových úprav je realizována v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov ve spolupráci s následujícími nevládními organizacemi: Českomoravská komora pozemkových úprav, Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv České republiky, Spolek pro obnovu venkova České republiky.

Pro účastníky konference jsou zajištěny pracovní materiály, 3x přestávka na kávu, 2x oběd s nápojem a večeře s 2 nápoji. Ubytování, společenský večer, ani aktivity v rámci volné zábavy nejsou hrazeny z Celostátní sítě pro venkov. Společenský večer svým členům hradí partneři konference – Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv České republiky, Spolek pro obnovu venkova České republiky.

V případě zájmu se registrujte prostřednictvím jednoho z partnerských spolků (ČMKPÚ, SMO ČR, SMS ČR nebo SPOV ČR) přes webové rozhraní: https://forms.office.com/r/NU8nVfcAJi

 

Ubytování

Ubytování si účastníci konference zajišťují a hradí sami. Účastníci konference mohou využít ubytování včetně snídaně přímo v Orea Resort Sklář Harrachov, který je zarezervován pro možné ubytování účastníků konference. Cena včetně snídaně, parkování, vstupu do wellness centra a DPH je 1 530,- Kč/jednolůžkový pokoj a 1 720,- Kč/dvoulůžkový pokoj. V ceně není zahrnut Městský poplatek 30,- Kč, který se hradí na místě.

Cena je platná pro období 11. – 14. 4. 2022.

Rezervace ubytování: https://1url.cz/1Kg8q
Do  25. 2. 2022 je k dispozici celkem 90 pokojů pro účastníky konference. Po vyčerpání kapacity organizátor negarantuje cenu ani další kapacity.
Storno podmínky pro individuální rezervace: do 48 hodin před příjezdem lze zrušit rezervaci bezplatně. V případě zrušení po této lhůtě (tzn. méně než 48 hodin před příjezdem) bude účtován storno poplatek v celkové výši rezervovaných služeb.

Masáže, které jsou hrazeny individuálně, je nutno si zarezervovat předem na: balneo@sklar.oreahotels.cz nebo na telefonu +420 481 560 820

Více o hotelu se dozvíte zde.

Případné další možnosti ubytování v Harrachově: https://1url.cz/eKg8E

Těšíme se na společné setkání na Konferenci pozemkových úprav 2022!

Více informací o akci za organizační výbor:

Petra Kazdová
Tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
Tel: +420 602 592 875
Email: p.kazdova@spucr.cz

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn