Pozemkové úpravy pomohly Choťovicím

Pozemkové úpravy pomohly Choťovicím

Vodní nádrž, biokoridor, polní cesty nebo lesní a luční biocentrum, to vše vzniklo na území Choťovic nedaleko Kolína v návaznosti na komplexní pozemkové úpravy. Tato společná zařízení vybudoval Státní pozemkový úřad (SPÚ) na ploše 439 ha v letech 2007 až 2011. Celkově se tím zlepšila prostupnost krajiny i život obyvatel. Podařilo se také zvýšit ekologickou stabilitu území a ochranu půdního fondu. 

Nádrž, která se nachází na soutoku Mirkovického potoka a melioračních kanálů, pomohla upravit vodní režim v krajině. Snížila dopady přívalových dešťů a povodní, ale i sucha. Vyřešila odtokové poměry a zajistila v krajině retenční prostor. Vodní plocha je velká 1,3 hektaru a nádrž obvykle pojme 11 tisíc metrů krychlových vody, ale v případě potřeby může zadržet až 17 tisíc metrů krychlových. Hráz je zemní, sypaná z místních materiálů podél stávající cesty. Koruna hráze a část svahu je zpevněna ohumusováním a osetím a část svahu pod hladinou je opevněna pohozem z makadamu. Plánované náklady na výstavbu činily podle projektové dokumentace 3,5 milionu korun, ale skutečné náklady nepřesáhly tři miliony.

_chotovice6

Biocentrum, které sousedí s vodní nádrží, tvoří 101 stromů a 825 keřů. Přímo navazující biokoridor vznikl jako nový prostor pro migraci zvířat. Na jeho výsadbu bylo použito 115 stromů, mezi kterými jsou habry, lípy, javory, břízy, olše, jeřáby, duby a topoly. Nově tu roste i 995 keřů brslenu, hlohu, lísky, svídy, zimolezu, vrb a trnek. Stromy a keře byly vysázeny v letech 2009 až 2011 a celkové náklady na zeleň a její údržbu byly 1,9 milionu korun.

_chotovice2

Pod dohledem mořské víly

Dalším společným zařízením, které SPÚ po komplexních pozemkových úpravách postavil u Choťovic, jsou nové polní cesty. Ty slouží nejen zemědělcům k dopravě na obhospodařované pozemky, ale i veřejnosti k rekreaci, sportu či kulturnímu vyžití.
Obec z finančních prostředků Krajského úřadu vybudovala u vodní nádrže a biocentra přístřešek a lavičky pro odpočinek cyklistů, bruslařů i chodců, kteří tu najdou i mapy cyklotras a okolí. Nechybějí ani nástěnky se základními informacemi z historie obce nebo popisem místních živočichů a rostlin. Návštěvníci mohou také využít ohniště, na které dohlíží dřevěná socha mořské víly. Polní cesty jsou z asfaltocementu s kvalitním povrchem, konstrukčně stavěné i na odvoz cukrové řepy, která se tu hojně pěstuje. Podél cest je pomocí drenáží a příkopů odváděna srážková voda přímo do nádrže. Liniová zeleň chrání pozemky proti větrné erozi. Celkem tu vzniklo 6300 metrů polních cest a dalších 1200 metrů se bude letos stavět.

_chotovice5

 

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn