Na Regiontour se chceme hlavně přiblížit starostům a samosprávě, říká ředitelka SPÚ Svatava Maradová

Na Regiontour se chceme hlavně přiblížit starostům a samosprávě, říká ředitelka SPÚ Svatava Maradová

Přímo u stánku Státního pozemkového úřadu na letošním veletrhu Regiontour, o kterém jsme již informovali zde, jsme zastihli jeho ústřední ředitelku Svatavu Maradovou. Povídali jsme si s ní o tom, jak může její úřad pomáhat obcím, regionům a občanům.

Co Státnímu pozemkovému úřadu přináší účast na akcích podobných Regiontour?
Pozemkový úřad je významným aktérem v krajině. Jako státní instituce především budujeme venkovský prostor, i když velmi málo občanů a obcí zná naše možnosti. Za jediný rok jsme například v roce 2015 proinvestovali v krajině 1,7 miliardy korun. A to hlavně na realizaci drobných opatření, jako jsou poldry, vodní nádrže, výstavba různých biocenter a biokoridorů či polních cest. Od účasti na akci jako Regiontour si slibujeme, že se dostaneme do širšího povědomí veřejnosti, že veřejnost bude vnímat služby, které nabízíme. Také chceme veřejnost seznámit s našimi již dokončenými projekty.

Myslíte, že díky účasti na veletrzích podobných tomu dnešnímu stoupne poptávka po vašich službách?
Ano. Zájem jednoznačně stoupne, ale lidé také budou více rozumět tomu, co děláme, a zjistí, že SPÚ dokáže ve velmi krátkém čase revitalizovat krajinu. Naše opatření například pomáhají zadržovat vodu v krajině a eliminují tak negativní dopady klimatických změn. Díky nim je venkovský prostor také komfortnější. Tam, kde jsou dokončené pozemkové úpravy, se prostor oživí. Lidé chodí na procházky s kočárky a polní cesty jsou využívány také k in-line bruslení atd. Život na venkově činíme pohodlnějším a příjemnějším.

Tématem současnosti je vylidňování venkova. Myslíte, že pomáháte zvrátit tento trend?
Ano. Existuje celá řada regionů, kde už dnes můžeme prokázat, jak se region změnil díky pozemkovým úpravám krajiny.

Takže tady na veletrhu Regiontour děláte jakousi osvětovou činnost?
Ano, přesně tak… Navíc je nutné říci, že SPÚ je jedním z nejmladších úřadů v rámci státní správy. Vznikli jsme v roce 2013 sloučením struktury Pozemkových úřadů a Pozemkového fondu ČR. Každý ze subjektů měl jinou funkci, dnes jsme jedinou institucí. Do budoucnosti chceme především zajišťovat rezervu státní zemědělské půdy pro rozvojové programy státu, budovat venkovský prostor a chránit zemědělskou půdu z hlediska kvantity i kvality.

Plánujete účast na akcích podobných Regiontour i do budoucna?
Tato akce je mimořádná tím, že se tu potkávají především představitelé obcí, měst a krajů, kteří jsou pro nás velice důležitými partnery. V tuto chvíli žádné rozšiřování aktivit podobného druhu nepředpokládám. Ale tuto konkrétní aktivitu na Regiontour pokládám za velmi důležitou, díky tomu, že se tu můžeme osobně setkávat. A osobně prezentovat naše výsledky, poskytnout informace o tom, co všechno může pozemková úprava přinést nebo jak je to náročné po technické i časové stránce. Je to jednoduše dlouhý proces a ne vždy má plnou důvěru veřejnosti. A právě důvěru pomáhá osvětová činnost na Regiontour budovat.

Regiontour se koná v Brně, SPÚ má centrálu v Praze. Akce tak pomáhá také propagaci činnosti SPÚ v jiném regionu?
Musím říci, že máme krajská pracoviště ve všech krajských městech, jsme jedním z mála úřadů, které mají celostátní působnost. A to i v rámci bývalých okresů. K občanům máme velmi blízko po celé ČR. Účast na Regiontour znamená hlavně přibližování se starostům a samosprávě.

 

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn