Zemědělské muzeum v Praze nabídne přednášky o vodě a půdě

Zemědělské muzeum v Praze nabídne přednášky o vodě a půdě

Vysychání půdy, záplavy, snižující se úrodnost nebo rybníky plné sinic – to je jen stručný výčet z problematiky křehké rovnováhy mezi zemědělskou produkcí a zdravou krajinou. Šest podvečerních přednáškových bloků nazvaných Voda a půda jako společenské dilema začíná v Národním zemědělském muzeu v Praze ve čtvrtek 26. dubna. 

O zadržování vody v krajině, způsobech hospodaření, nečekaných změnách počasí i o mimoprodukční roli zemědělské krajiny budou v Národním zemědělském muzeu v Praze přednášet odborníci z univerzit, výzkumných institucí i přímo ze zemědělské praxe. Šest témat představí ve dvanácti přednáškách. Posluchačům nabídnou různé přístupy i možnosti řešení a řadu aktuálních výzkumů a dat. Cyklus je určen nejen odborné veřejnosti, témata se věnují problematice zajímavé i pro laiky, kteří se zemědělstvím nemají osobní zkušenost. „V Národním zemědělském muzeu říkáme, že představujeme zemědělství jako vše mezi zemí a talířem. Na talíř, tedy kvalitu potravin, už se naše veřejnost ptát zvykla. My bychom rádi upozornili na to, že je dobré zajímat se také o samotný proces. Proto se v přednáškách zaměříme na význam půdy a vody v zemědělství a na existující rozpor mezi představami a potřebami, které z nich dělají aktuální společenské téma,“ říká tisková mluvčí Národního zemědělského muzea Jitka Taussiková.

Přednášet budou zástupci Státního pozemkového úřadu, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Centra pro výzkum toxických látek v prostředí z Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity, Výzkumného ústavu meliorací a půdy či České společnosti ornitologické.

Přednášky Národní zemědělské muzeum připravilo ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ), který je současně odborným garantem cyklu. „Rádi bychom pozvali všechny, kterým není naše krajina a její budoucnost lhostejná, nejen na přednášky, ale i na výstavu fotografií pozemkových úprav realizovaných SPÚ, která právě probíhá na střeše muzea,“ zve návštěvníky tisková mluvčí Státního pozemkového úřadu Monika Machtová.

Cyklus je první z řady přednášek populárně vzdělávacího formátu Z{věda}ví zaměřeného na prezentaci zemědělských a blízkých témat. Začíná 26. dubna a pokračuje každý čtvrtek, vždy od 17 hodin, až do 31. května. Na konci každého setkání bude prostor pro dotazy posluchačů.

Přednášky se konají v rámci společného projektu Národního zemědělského muzea a SPÚ Voda – Půda – Krajina, který má za úkol tematiku ochrany půdy a vodních zdrojů přiblížit laické veřejnosti. Projekt zahrnuje například lektorské programy v expozicích muzea, a to nejen v Praze, ale i v Čáslavi, na Kačině a Ohradě nebo například obrázkové statistiky Voda a Půda. Až do 16. května je také na střeše Národního zemědělského muzea k vidění fotografická výstava Státní pozemkový úřad – Správce české krajiny. Na 21 fotografiích jsou zachyceny krajinné prvky, které pomáhají naší krajině bojovat se suchem, záplavami či erozí, vylepšují její retenční schopnosti a navracejí do ní pestrost.

Vstup na přednášky je zdarma, místa si mohou zájemci dopředu rezervovat prostřednictvím webových stránek.

Program přednášek:

26. 4.  Voda a půda jako společenské dilema
17:00–18:00  Od meliorační trubky k ptačímu parku
Ing. Václav Zámečník a Mgr. Břeněk Michálek, Česká společnost ornitologická
18:00–19:00   Cena za zdravou krajinu: Kde se střetává realita se sny
Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D., Ústav zemědělské ekonomiky a informací

3. 5. Úroda vs. úrodnost
17:00–18:00  Jak systém hospodaření ovlivňuje půdní úrodnost
Ing. Miroslav Florián, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
18:00–19:00 Klikatá cesta za rovnováhou
Ing. Martin Hutař, ekologický producent

10. 5. Prostupnost krajiny: šance nejen pro vodu a půdu
17:00–18:00 Co chybí české krajině. Léčba a prevence
Ing. Zdeněk Jahn, CSc., Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk
18:00–19:00  Cesta do krajiny vede kolem nás všech
Ing. Vratislava Janovská, Ph.D., CooLAND, z.s.

17. 5. Co se vejde do polévkové lžíce aneb otrávený edafon
17:00–18:00  Půda jako živý ekosystém. Dialog mezi půdou a kořenem
Ing. Jaroslav Záhora, CSc., Mendelova univerzita
18:00–19:00  Půda jedová
Dr. Ing. Milan Sáňka, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita

24. 5. Kam mizí voda a půda z české krajiny
17:00–18:00   Význam půdy pro zadržení vody v krajině
Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a půdy, v.v.i.
18:00–19:00   Zadržení vody a půdy v krajině – praktická řešení
Ing. František Pavlík, Ph.D., Státní pozemkový úřad

31. 5. Klimatické změny: malé i velké bitvy
17:00–18:00 Klima a krajina: Z partnerů soupeři
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Mendelova univerzita, CzechGlobe
18:00–19:00  Příběh vody z Milešovky. Diverzita jako životní styl
Daniel Pitek, soukromý zemědělec

Více na www.nzm.cz

Foto: Shutterstock.com

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn