23 03 2023   Analýza erozních a odtokových poměrů a návrh protierozních a vodohospodářských opatření

Datum: 23. 03. 2023, 09:00-15:00
Místo: Fakulta stavební VUT Brno

Na semináři budou prezentovány aktuální metody a postupy dané novým metodickým návodem a technickým standardem v oblasti problematiky rozboru erozních a odtokových poměrů a návrhu protierozních a vodohospodářských opatření v kontextu zkušenosti práce regionálních dokumentačních komisí (RDK). V návaznosti na proběhlá školení PEO a VHO pro posuzovatele RDK bude také dán prostor širší odborné veřejnosti (zpracovatelům dokumentací PSZ, odborným referentům SPÚ a posuzovatelům RDK) ke vzájemné diskusi s cílem sjednocení metod a postupů a základních kritérií pro jejich hodnocení RDK. Prezentace budou uveřejněny na stránkách ÚVHK FAST VUT v Brně.
Seminář je určen pro:
– členy RDK
– zpracovatele projektových dokumentací KoPÚ
– pracovníky pozemkových úřadů
Závaznou přihlášku a platbu zašlete nejpozději do 10. 3. 2023, a to:
VUT FAST, 602 00 Brno, Veveří 95
Sekretariát Ústavu vodního hospodářství krajiny:
Alena Nováková
e-mail: novakova.a@fce.vutbr.cz
tel.: 541 147 771
Cena semináře je 1754,50 Kč včetně DPH (1450,- Kč bez DPH) a zahrnuje občerstvení a organizační náklady.
Platbu uhraďte na číslo účtu 111 044 081/0300 u ČSOB, a.s. Brno. Při platbě uveďte variabilní symbol: 122300005 a doplňte prosím vlastní specifický symbol, např. telefonní číslo.
Daňový doklad bude vystaven po připsání platby na účet VUT FAST.
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn