Protierozní opatření zapadají do lázeňského stylu Klimkovic

Protierozní opatření zapadají do lázeňského stylu Klimkovic

Klimkovice u Ostravy dlouho trápila vodní eroze, kvůli níž tu často docházelo k zaplavování sklepů. Díky spolupráci se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) se podařilo vybudovat protierozní opatření sloužící k ochraně zastavěného území. V případě přívalových dešťů teď splaveniny z polí zadrží zasakovací loučka.

Klimkovice jsou téměř předměstím Ostravy. Do jihozápadní části slezské metropole je to z čtyřapůltisícového městečka jen pár kilometrů. Starosta Zdeněk Husťák si pochvaluje, že protierozní opatření nijak nenarušila zdejší lázeňskou atmosféru.
„S SPÚ jsme začali spolupracovat při komplexních pozemkových úpravách. Ty byly zahájeny v souvislosti s výstavbou dálnice D1 a hotové byly v roce 2009. V jejich rámci jsme vybrali i společná zařízení, která jsme tu chtěli postavit. Vznikla mimo jiné zasakovací loučka na pozemku města pod památnou lípou. Pole na tomto místě trpělo, protože se tam stahovala voda. Ta následně směřovala do hustě obydlené oblasti a docházelo k pravidelnému vytopení sklepů,“ říká starosta Husťák. „Aby se vodní erozi zabránilo, byla vybudována soustava malých přehrázek s konečným zaústěním do malého suchého poldru. Navazuje na ně odvodňovací kanál, který brání vodě, aby se vydala nežádoucím směrem. Plocha byla zatravněna a vznikla na ní louka s ostrůvky výsadby, okolo které vede klikatá štěrková cesta. I ta je vsakovací plochou. Také jsme tu vysázeli stromy a keře a místo nadále zkrášlujeme. Lokalitě říkáme Promenáda, protože zapadá do našeho konceptu lázeňského města. Zatravněnou plochu se navíc chystáme zkrášlit sochami,“ popisuje starosta. Protierozní opatření mají v Klimkovicích už dva roky a od té doby se problém s vodou ve sklepích neopakoval. Radnice o ně však musí pečovat.

Rybník čeká obnova

„Máme ještě jeden menší poldr. Ten vytvořil vlastně takový rybníček, protože voda je v něm celoročně,“ pokračuje starosta. „Máme ten rybníček teď na starosti, s každým větším deštěm v něm přibývá bahno, každý rok je ho asi o pět centimetrů více. Až ho bude tak metr, asi ho budeme muset nechat vybagrovat,“ vysvětluje. A připomíná, že v obci je ještě další rybník, zvaný Mexiko, který potřebuje rekonstrukci hráze. Ta bude realizována také v rámci pozemkových úprav jako společné zařízení ve spolupráci s SPÚ. „Projekt má dokonce už stavební povolení. Se začátkem stavby se čeká jen na dokončení přístupové komunikace ke staveništi, což bude asi v příštím roce. Úkolem rybníku bude zadržovat vodu v krajině. A protože dílo také převezme naše město do vlastnictví, nejspíš ho pronajmeme jako chovný rybník a zvažujeme také rekreační funkci,“ říká starosta.

SPÚ Nový Jičín

Díky realizaci celé řady užitečných projektů si nemůže starosta Husťák novojičínskou pobočku SPÚ, se kterou Klimkovice spolupracují, vynachválit: „Dálnice protínala strašně moc katastrů, a tak jsem nakonec rád, že projekt na našem území dopadl tak, jak dopadl. My jsme pro novojičínskou pobočku SPÚ jednou z priorit a projekt chtějí dokončit. Ale časem kvůli reorganizaci státní správy přejdeme do působnosti pobočky Opava. Dlouho jsme totiž byli v okrese Nový Jičín, teď jsme okres Ostrava-město a všechno se přesouvá do Ostravy i na další místa.“
Ze spolupráce s novojičínskou pobočkou SPÚ získali v Klimkovicích i další užitečné věci. „Vznikla digitální katastrální mapa a daly se do pořádku vlastnické vztahy. Některé věci by chtěly ještě spravit, ale to bude až při dalších realizacích opatření navržených jako společná zařízení v rámci pozemkových úprav, které čekáme asi tak za padesát let,“ říká s nadsázkou starosta a pokračuje ve výčtu společných zařízení, které město už získalo, „významná je asi 2 kilometry dlouhá kamenitá cesta, které říkáme Opavská. Její součástí je i jeden mostek. Na několika místech se také vyřešil přístup k pozemkům. S odstupem času však trochu lituji, že komunikace neřeší i prostupnost krajiny a že se například neobnovily historické cesty, které byly dávno zaorané a jsou jen na starých mapách. Cesty vznikly zcela jinde, než byly ty historické.“ Starosta Klimkovic proto radí těm, které pozemkové úpravy teprve čekají, aby se na projektování cest více zaměřili a využili toho, že se přeplánovává celý katastr. „Je dobré, když cesty kromě přístupu k pozemkům také umožní například procházky krajinou. Při plánování je důležitý pohled shora, pohled architekta a nepodceňoval bych ani historické mapy, kde mohou být různé zaniklé cesty, jejichž obnovení by dávalo smysl,“ konstatuje starosta města Klimkovice.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn