Soutěž Pro vodu hledá mladé talenty

Soutěž Pro vodu hledá mladé talenty

Pod heslem „A co uděláš ty, až dojde voda“ se koná další ročník soutěže Pro vodu. Nadace Partnerství v ní hledá kreativní mladé lidi do 30 let, kteří by se poprali s takovými problémy, jako je například zbytečné zasněžování sjezdovky pitnou vodou, navržení kořenové čistírny odpadních vod pro malou obec, zvýšené množství arzenu ve vodě nebo vytvoření konceptu využití dešťové vody ve školní budově. Soutěžní řešení mohou vyplnit do 31. ledna 2017 na webu www.soutezprovodu.cz. Autoři nejlepších projektů získají Ceny Nestlé ve výši 30, 20 a 10 tisíc korun.

Soutěže Pro vodu se mohou zúčastnit jednotlivci i týmy, mezi jednu z podmínek však patří věk od 18 do 30 let. Nabízí jim příležitost spolupráce se zadavateli, jako jsou obce, firmy, neziskové organizace a školy, které mají konkrétní problém s vodou a hledají někoho, kdo jim navrhne řešení. Pokud si soutěžící nevyberou z osmi nabízených situací, mohou přihlásit vlastní nápad, projekt nebo závěrečnou práci, která se týká odpovědného hospodaření s vodou v budovách, městech i krajině. „Téma nedostatku vody je v souvislosti s posledními suchými roky stále aktuálnější. Je potřeba změnit pohled na vodu jako snadno dostupný zdroj a začít s vodou lépe hospodařit na všech úrovních, od krajiny až po domácnost. A právě tady vzniká prostor pro spolupráci mezi různými obory a odvětvími pro využití přírodě blízkých řešení, prostor pro nové nápady a řešení,“ říká koordinátorka soutěže Zuzana Šeptunová z Nadace Partnerství.

Úsporná sprcha, filtry i revitalizace

V předchozích ročnících soutěže zvítězila například Mechatronická sprcha, která se spustí až při dosažení požadované teploty vody, a proto uživatelé nemusí studenou vodu na začátku sprchování zbytečně odpouštět. Vítězství slavil také projekt rozložitelných nanovlákenných filtrů pro čištění odpadní vody nebo komunikační kampaně zaměřené na veřejná pítka (Brno žít, vodu pít) i spořiče pitné vody (Vzduch do vody zvýší úspory). Soutěž je také příležitostí pro architekty a krajináře, kteří navrhují revitalizace území a uvažují o vodních tocích a dalších krajinných prvcích přírodě blízkým pohledem. „V loňském roce sourozenci František a Martina Burianovi navrhli koncepci hospodaření s vodou v katastru obce Doubravník. Starostce obce se jejich projekt líbil natolik, že se jeho část rozhodla realizovat a požádala u nás v této souvislosti o grant,“ komentuje využitelnost soutěžních řešení v praxi Zuzana Šeptunová.

Do finále postoupí devět projektů, které jejich autoři osobně představí odborné porotě. Vítězné projekty Nadace Partnerství slavnostně vyhlásí a finančně odmění 23. března 2017 v Brně.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn