Suchá nádrž Dolní Chráště v Otrokovicích

Suchá nádrž Dolní Chráště v Otrokovicích

V Otrokovicích vznikla na podzim 2019 nová stavba, jejíž název je Suchá nádrž N2 Dolní Chráště. Pokud jste šli někdy okolo a říkali si, co je to za objekt v poli, nebo název suchá nádrž slyšíte poprvé, můžete se dozvědět více a nakonec si místo prohlédnout na vlastní oči.

Suchá nádrž (nebo suchý poldr, či retenční nádrž) je vodní dílo určené pro ochranu proti povodním. Spojení “suchá” a “vodní dílo” může znít jako oxymorón, ale označení je zcela na místě. Po většinu času v nádrži totiž žádná voda není, naplní se až v momentě, kdy hrozí, že se přilehlý vodní tok vylije z břehů. Poldr tak může zabránit povodni – voda se jednoduše rozlije v něm, tedy na místě, kde nemůže napáchat žádnou škodu, například mimo zastavěná území, jako je tomu i u N2 Dolní Chráště v Otrokovicích. V rámci pozemkových úprav se o výstavbu podobných objektů zasazuje Státní pozemkový úřad.

Výpusť poldru bývá většinou nastavena tak, aby vodní dílo opouštěl tzv. neškodný průtok. Ten je udržitelný do chvíle, kdy je kapacita vodního díla naplněna. Když je překročena, začne voda přetékat tzv. bezpečnostním přelivem a pak už je možné povodeň jen oddálit. Ale i to může být užitečné v napjatých okamžicích, kdy se hraje o minuty.

Nádrž Dolní Chráště se nachází nad silnicí I/55 Otrokovice – Tlumačov a je navázána na silnici II/438 Otrokovice – Machová. Otrokovice na ochraně před záplavami postupně pracují od rozsáhlých povodní z roku 1997. O výstavbě nové ochrany ke snížení povodňových průtoků z koryta toku Habrůvka (v mapách často značen špatně jako Hrabůvka) se mluvilo už v roce 2012, ale smlouva o realizaci byla finálně podepsána 24. 5. 2018. Podpisu předcházel výběr dodavatele vyhlášením veřejné zakázky, do které předložilo nabídku 8 firem a zvítězila společnost EUROVIA CS.

Zajímavé je, že v místě nebylo možné vytěžit dost zeminy pro stavbu hráze, a tak sem musela být dovezena. Podle dostupných informací využili zeminu ze stavby parkoviště u firmy Barum. Na vrchu hráze je polní cesta dlouhá 968 metrů, po které se snadno dostanete třeba i pro keš.

Název: SN N2 Dolní Chráště
Druh objektu: poldr (suchá nádrž)
Účel: povodňová ochrana
Vlastník: Státní pozemkový úřad
Vodní tok: Habrůvka
Katastrální výměra: 12,71 ha
Ochranný objem: 101 267 m3
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
Cena veřejné zakázky: 22 738 206,56 Kč

Ač se to nezdá, i malý potok může napáchat mnoho škod. Dosud při zvýšené hladině Habrůvky musely TS Otrokovice odčerpávat vodu přes hráz do Dřevnice. Po zbudování suchého poldru se při deštích voda vlije do nádrže a zabrání se zaplavování místní části Kolonka. Vzniklo místo, které místní používají pro procházky či jízdě na kole.

Suchá nádrž N2 Dolní Chráště

Suchá nádrž N2 Dolní Chráště

Suchá nádrž N2 Dolní Chráště

Suchá nádrž N2 Dolní Chráště

Suchá nádrž N2 Dolní Chráště

Suchá nádrž N2 Dolní Chráště

Suchá nádrž N2 Dolní Chráště

Suchá nádrž N2 Dolní Chráště

Suchá nádrž N2 Dolní Chráště

Suchá nádrž N2 Dolní Chráště

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn