Rozhovor se starostou: Jan Kazda, Jinačovice

Rozhovor se starostou: Jan Kazda, Jinačovice

S panem Janem Kazdou, znovuzvoleným starostou malebné vesničky na okraji Brna s názvem Jinačovice, jsme si povídali o jednoduchých pozemkových úpravách, díky nimž se uskutečnil projekt Revitalizace Mnišího potoka a vznikl i lokální biokoridor s 1018 novými keři a 75 stromy. Financování z velké části pokryl program Národní plán obnovy.

V první řadě gratulujeme k vašemu znovuzvoleni. Pro Vás je to již třetí volební období, pokud se nemýlím. Odkud pocházíte a žijete v Jinačovicích celý život?
Děkuji. Ano, začínám třetí volební období. V naší obci bydlím od šesti let.

Jak byste našim čtenářům Jinačovice krátce představil?
Malebná vesnička pár kilometrů severně od Brna-Bystrce.

Pan starosto, proběhly na vašem k.ú. pozemkové úpravy a v jakém rozsahu?
Jednoduché pozemkové úpravy.

mnisi-potok-jinacovice-9

V rámci plánu společných zařízení vznikla i realizace projektu financovaného z Národního plánu obnovy „Revitalizace Mnišího potoka Jinačovice“. Jak se Vám dílo líbí?
Revitalizace se nám velmi líbí, díky zemním zdržím vznikly nové vodní plochy, byly vysazeny nové dřeviny, došlo k obnovení téměř půl kilometru dlouhé polní cesty.

Revitalizace Mnišího potoka byla nevyhnutelná i vzhledem k bleskovým povodním, po vydatných srážkách. Jak často k nim docházelo a byl ohrožen majetek občanů?
Po každém větším dešti býval Mniší potok v dotčené lokalitě velmi rozvodněný, dá se říci, že jeho koryto tam téměř neexistovalo. Voda tedy zaplavovala cestu vedoucí lokalitou, která pak byla mnoho dnů neschůdná a nesjízdná, včetně okolních ploch.

Mniší potok Jinačovice

Mniší potok Jinačovice

Tato investiční akce byla kompletně realizována pobočkou Brno. Jak dlouho celý tento proces trval?
Poměrně rychle, v září 2020 jsme byli s projektantem poprvé v terénu, následovalo zpracování projektu, vyřízení povolení, výběrové řízení a samotná realizace. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu proběhla letos v červnu.

Jakou zkušenost si odnášíte ze spolupráce se Státním pozemkovým úřadem?
Naprosto vynikající.

Přes tuto realizaci vede i cyklostezka, kterou zřídil Jihomoravský kraj. Jak je vytížena? Jezdíte sám na kole?
Stezka slouží nejen cyklistům, ale i pěším. Pokud je přívětivé počasí, je hojně využívána místními i přespolními. Sám ji také často využívám.

Mniší potok Jinačovice - cyklostezka a tok

Mniší potok Jinačovice – cyklostezka a tok

Jaké další zajímavé investiční akce v následujícím volebním období pro obec plánujete? A jsou některé z nich na podporu biodiverzity či zadržení vody v krajině?
Rádi bychom v rámci našeho katastru provedli další výsadby přírodě blízkých druhů dřevin a obnovili polní cesty třeba i včetně příkopů.

V okolí Mnišího potoka vyrostlo i několik broukovišť a hadníků. Jaké druhy zde můžeme potkat?
Vzhledem k tomu, že se entomologií úplně nezabývám, nejsem Vám nyní schopen podat přesnou odpověď. Ale jistě půjde o ty běžné druhy vyskytující se v našich podmínkách.

Mniší potok Jinačovice - skokan

Mniší potok Jinačovice – skokan

Obce vaší velikosti mají rozpočet odpovídající počtu obyvatel. Jak dlouho byste museli šetřit na tento projekt?
Hodně dlouho, spíše si myslím, že by se bez aktivity Státního pozemkového úřadu vůbec nemohl realizovat. Obec má spoustu dalších povinností a investičních záměrů, které budou stát nemalé finanční prostředky, například musíme opravovat místní komunikace, kterých máme stále hodně v ne úplně dobrém stavu, musíme také myslet na opravu dalších obecních objektů (staveb), jejichž stav bude brzy vyžadovat rekonstrukci. A tím, že má naše obec cca 800 obyvatel, nelze z rozpočtu pokrýt zcela vše tak, jak bychom si představovali.

Zahrajeme si trošku na sudičky. Prozraďte nám, co byste tomuto zařízení popřál?
Ať co nejvíce slouží svému účelu.

Pane starosto, děkujeme za rozhovor a přejeme Vám hodně úspěchů i v tomto volebním období.
Děkuji.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn