Rozhovor se starostou: Radek Trsťan, Žulová

Rozhovor se starostou: Radek Trsťan, Žulová

Žulová, dříve známá jako Frýdberk, je malebné město nacházející se v severozápadní části okresu Jeseník, na západě Českého Slezska. Město, které je domovem přibližně 1 100 obyvatel, leží 15 km severozápadně od Jeseníku a 56 km severně od Šumperka. Blízkost k česko-polskému hraničnímu přechodu Bílý Potok/Paczków, vzdálenému jen 16 km jihovýchodně, činí z Žulové strategický bod pro mezinárodní cestování. Přinášíme vám rozhovor s jeho starostou Radkem Trsťanem.

Radek Trsťan, starosta Žulová

Pane starosto, co dalšího nám prozradíte o Žulové?
Geomorfologicky patří Žulová k provincii Česká vysočina, konkrétně k subprovincii Krkonošsko-jesenické (sudetské) podhůří. Město je rozděleno mezi Vidnavskou nížinu a Žulovskou pahorkatinu na severu a východě, a Rychlebské hory na jihovýchodě. Tato rozmanitost terénu nabízí nádherné výhledy, nejvýrazněji z Boží hory, která se tyčí do výšky 525 metrů nad mořem. Mezi další významné vrcholy patří Hadí vrch, Borový vrch a Kaní hora.
Žulová je bohatá na přírodní zdroje. Původní německý název Friedberg, což znamená “ohrazený vrch,” byl po druhé světové válce změněn na současné jméno, odkazující na místní žulové lomy. Přibližně 50 % území města tvoří zemědělská půda, 35,5 % pokrývají lesy a více než 10 % zabírají zastavěné a průmyslové plochy.

Pane starosto, mohl byste nám představit projekt biocentra Tomíkovice z Vašeho pohledu?
Samozřejmě. Projekt biocentra Tomíkovice je výsledkem spolupráce Státního pozemkového úřadu, společnosti VZD Invest a dodavatele STAVOS VIDĆE. Naším cílem bylo zachytit vodu v krajině, posílit biodiverzitu a zvýšit ochranu proti erozi a povodním. Biocentrum se nachází v katastrálním území Tomíkovice, těsně u hranic s Polskem.

Jedná se o soubor staveb. Co vše  zde vzniklo?
Celá realizace byla pod taktovkou SPÚ, i když práce to byla společná. Vybudovali jsme vodní nádrž o výměře 9,5 ha a kapacitě 94 800 m³, při maximálním nadržení až 104 800 m³. Součástí je mokřad o velikosti 3,1 ha s devíti tůněmi. Nádrž je doplněna o výsadby stromů, keřů a zatravněné plochy na celkové ploše 15 ha. Byly zde vytvořeny úkryty pro plazy a hmyz, vysázeli jsme 270 nových stromů.

Jaká jsou očekávání?
Hlavní přínosy zahrnují zlepšení vodního režimu, ochranu proti povodním a erozi, zvýšení biodiverzity a zlepšení mikroklimatických podmínek. Nádrž také slouží jako přírodní koupaliště, což zvyšuje atraktivitu pro místní obyvatele i turisty. Místní sem velmi rádi jezdí na kole. Vybudovali jsme zde altánek, který slouží jako místo odpočinku a úkryt před sluncem. Případně v nepřízni počasí. Ještě zde plánujeme zbudovat nějaké chráněné ohniště, aby nám lidé nedělali oheň v blízkosti lesa.

bc-tomikovice-zulova-65

Město Žulová v celém projektu hrálo jakou roli?
Otcem myšlenky byl již zesnulý bývalý starosta obce Bernartice pan Pavel Michálek. Město Žulová od obce Bernartice odkoupilo všechny náležitosti týkající se stavebního povolení. Poté nechalo vypracovat novou projektovou dokumentaci a koupilo část pozemku od Povodí Odry. Financování samotné stavby zajistil Státní pozemkový úřad z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Projekt byl zahájen 12. dubna 2023 a dokončen v listopadu 2023.

Kdy proběhlo oficiální předání?
Oficiální předání od SPÚ proběhlo 19. března 2024.

Od převzetí uběhlo jen pár měsíců. Jaký je zájem veřejnosti?
Ještě se ani nestačilo zapojit do krajiny a o biocentrum projevila zájem i místní média. Česká televize natočila reportáž, kterou odvysílala v květnu 2024. Olomoucký deník také publikoval článek o této nové vodní ploše.

V mapách je nádrž označena jako Annínský rybník. Ale vrabci na střeše si štěbetají, že se jedná o novém názvu.
Na každém šprochu je pravdy trochu. Bylo rozhodnuto, že nádrž ponese jméno Mojmírův rybník na počest zesnulého starosty Bernartic Mojmíra Michálka, který se stal duchovním otcem celého projektu.

Jaké jsou další plány obce?
Obec vyhlásila výběrové řízení na provozovatele biocentra. Máme v úmyslu plochu pronajmout za účelem rybaření.

Pane Trsťane, děkujeme za Váš čas a rozhovor a spolupráci. Za celý tým SPÚ Vám přejeme hodně úspěchů.
Já děkuji a přijeďte se podívat. Žulová je místem, kde se historie snoubí s přírodní krásou, a představuje atraktivní lokalitu pro obyvatele i návštěvníky.

Více o Biocentru Tomíkovice.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn